FBZ: grote zorgen over cao Jeugdzorg

12 maart 2019

Begin februari is het overleg gestart over een nieuwe cao Jeugdzorg tussen Jeugdzorg Nederland en de werknemersorganisaties FBZ, FNV en CNV. FBZ voert de onderhandelingen namens ons als FVB.

Inzet van de werknemersorganisaties is:

  • een salarisverhoging
  • het terugdringen van de werkdruk
  • binden/boeien
  • het tegengaan van branchevervaging
  • FBZ vindt het daarnaast van belang dat de werkgever scholingskosten vergoedt.

Jeugdzorg Nederland heeft het standpunt dat er onvoldeonde financiele ruimte is om te onderhandelen over een neiuwe cao. Om deze reden kunnen de onderhandelingen niet starten.

FBZ maakt zich grote zorgen. Alledrie de werknemersorganisaties vinden de houding van Jeugdzorg Nederland onbegrijpelijk. De nijpende situatie in de jeugdzorg is immers niet nieuw, terwijl de problemen zich opstapelen: de werkdruk is torenhoog, versterkt door het hoge verloop en verzuim in de jeugdzorg. Maatregelen om verantwoord te kunnen werken, zijn dus zeer urgent.
 

Deel dit via:
Terug naar het nieuwsoverzicht