trommelende-handen.png

Muziektherapeutische werkwijzen

Muziektherapie wordt in Nederland vanuit verschillende theoretische modellen beoefend die uit de muziektherapeutische praktijk zijn voortgekomen. In de praktijk wordt vaak op eclectische wijze van verschillende muziektherapeutische modellen gebruik gemaakt, afhankelijk van de problematiek van de cliënten, van het therapeutisch referentiekader van de therapiesetting en de voorkeur en vaardigheden van de muziektherapeut. Voor een uitgebreide beschrijving van muziektherapeutische werkwijzen wordt verwezen naar het Handboek Muziektherapie

Psychotherapeutische stromingen

Daarnaast wordt de werkwijze van muziektherapeuten ook in meerdere of mindere mate beïnvloed door actuele psychologische en psychotherapeutische stromingen, zoals de cognitieve gedragstherapie, psychodynamische theorieën, mentaliseren, mindfulness, systeemtherapie, schemagerichte cognitieve therapie, acceptance and commitment therapy, familieopstellingen en de emotion focused therapy. De muziektherapeut is in staat psychotherapeutische invalshoeken te integreren in zijn werkwijze.

Bron: Beroepsprofiel van de muziektherapeut. © NVvMT 15 mei 2009