tokkelen.png

Speciaal Onderwijs

  • speciaal onderwijs (SO) en speciaal voortgezet onderwijs (SVO): Speciaal onderwijs voor lichamelijk, zingtuiglijk of verstandelijk gehandicapte leerlingen en leerlingen met gedragsstoornissen.
  • cluster 1 t/m 4
  • overige schoolvormen

Instellingen (projecten) voor Jeugdhulpverlening

  • instituten voor zeer intensieve behandeling
  • opvanghuizen
  • dagcentra voor schoolgaande jeugd