slagsticks.png

Intramurale gezondheidszorg

 • algemene psychiatrische ziekenhuizen
 • psychiatrische afdelingen van algemene en/of academische ziekenhuizen
 • universitaire klinieken
 • kinder- en jeugdpsychiatrische klinieken/centra
 • klinieken voor verslavingszorg
 • forensisch psychiatrische klinieken
 • medisch kindertehuizen
 • psychotherapeutische gemeenschappen
 • herstellingsoorden
 • epilepsiecentra
 • astmacentra
 • revalidatiecentra
 • verpleeghuizen voor somatische zieken en psychogeriatrische patiënten
 • instellingen voor mensen met een zintuiglijke handicap

Semi- en extramurale gezondheidszorg

 • Regionalle Instituten voor Ambulante GGZ (RIAGG)
 • Multi Functionele Eenheden geestelijke gezondheidszorg
 • psychiatrische dag- en poliklinieken
 • medisch kinderdagverblijven
 • vrijgevestigde praktijk
 • therapie aan huis projecten
 • gezondheidscentra
 • fysiotherapiecentra
 • psychologen of pedagogen praktijken

Instellingen voor mensen met een licht verstandelijke beperking

 • residentiële centra voor licht verstandelijk gehandicapten
 • instellingen voor sterk gedragsgestoorde licht verstandelijk gehandicapten

Instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking

 • residentiële centra voor verstandelijk gehandicapten
 • dagverblijven voor kinderen, ouderen en mensen met een meervoudige handicap

Speciaal Onderwijs

 • speciaal onderwijs (SO) en speciaal voortgezet onderwijs (SVO): Speciaal onderwijs voor lichamelijk, zingtuiglijk of verstandelijk gehandicapte leerlingen en leerlingen met gedragsstoornissen.
 • cluster 1 t/m 4
 • overige schoolvormen

Instellingen (projecten) voor Jeugdhulpverlening

 • instituten voor zeer intensieve behandeling
 • opvanghuizen
 • dagcentra voor schoolgaande jeugd
 •  penitentiaire instellingen voor volwassenen en jeugd

Instellingen in de welzijnssector

 • vormingscentra
 • buurthuizen
 • instellingen voor seksespecifieke hulpverlening
 • instituten voor slachtofferhulp / daderhulp
 • instellingen voor hulp aan oorlogsslachtoffers / daders
 • vluchtelingenhulp
 • transculturele hulpverlening
 • uitzending naar buitenland (bijvoorbeeld voor War Child)
 • reïntegratie centra