gong.png

Muziek speelt in het leven van veel mensen een belangrijke rol. We kiezen muziek uit om naar te luisteren, bezoeken concerten of bespelen een instrument en we zingen of bewegen op muziek. We ondergaan ook muziek zonder dat we ons er altijd bewust van zijn, in winkels, door de reclame, of soms tijdens ons werk. Veel mensen ervaren muziek als iets persoonlijks dat bijdraagt aan de kwaliteit van hun leven. Het meest in het oog springt het vermogen van muziek om ons diep te raken. Belangrijke gebeurtenissen in ons leven worden bijna altijd met muziek omlijst. Dat gebeurt wereldwijd en al eeuwen lang. Kennelijk is muziek een krachtig middel om gevoelens uit te drukken en is zij in staat om mensen met elkaar te verbinden.

In muziektherapie vindt een vertaling plaats van de rol die muziek in ons leven speelt naar de hulpverlening. Muziek is door haar aard therapeutisch toepasbaar, en het feit dat muziek voor veel mensen betekenis heeft helpt daarbij. De expertise van een muziektherapeut bestaat hieruit, dat hij muziek gericht kan inzetten ter beïnvloeding en verbetering van de gezondheid van zijn cliënten. Daarnaast bouwt de muziektherapeut met de cliënt een therapeutische relatie op, en ook deze relatie draagt bij aan het resultaat dat met muziektherapie beoogd wordt. De muziektherapeut maakt gebruik van de kennis over de psychologische functies van muziek op het gebied van perceptie, cognitie, expressie, sociaal gedrag en betekenisgeving. Muziektherapie kan op deze gebieden processen op gang brengen en bestendigen. De muzikale middelen die hierbij ingezet worden zijn o.a. het bespelen van muziekinstrumenten, het uitvoeren van bestaande muziek, het improviseren, het gebruik van de stem, het bewegen op muziek en het beluisteren van muziek.

Muziek en emotie

Muziek en gedrag

Muziek en cognitie

Muziek en sociale relaties

Muziek en het fysiek functioneren