tokkelen.png

Fysieke werking

Muziek gaat gepaard met een veelheid aan fysieke reacties. De beleving van muziek (gevoelens, associaties e.d.) leidt tot neurologische en fysiologische reacties. Emoties gaan gepaard met veranderingen in het lymbische systeem en beïnvloeden het hormoonsysteem. Er is ook sprake van een directe inwerking van muziek op subcorticale hersengebieden. Dit gebeurt in eerste instantie buiten het bewustzijn om. Voorbeelden van dergelijke neurologische en fysiologische reacties zijn invloeden van muziek op de productie van stresshormonen, het reguleren van een hyperactief stresssysteem, en vegetatieve reacties als hartslag en ademhaling. De fysieke werking van muziek wordt in muziektherapie toegepast bij diverse cliëntencategorieën.

Activering en regulering

Met muziektherapie kunnen problemen op (psycho)somatisch gebied bewerkt worden, door de activerende en regulerende werking die muziek heeft op de motoriek, neurologische en fysiologische processen. De muziektherapeut werkt in dit kader middels tactiele en auditieve stimulering van de cliënt. Ook voor het verbeteren van de spraak levert muziektherapie in combinatie met logopedie een bijdrage.

Motoriek

Muziek is vanuit het gegeven dat zij de tijd ordent, ook in staat de timing van motorische processen te verbeteren. De muziektherapeut gebruikt muziek, waardoor de cliënt in staat is in gedachte vooruit te lopen op het moment waarop een bepaalde motorische handeling moet plaatsvinden. De samenwerking tussen beide hersenhelften kan verbeterd worden door beide kanten van het lichaam apart en samen te laten handelen in muzikale situaties.

Lichaamsbesef

Muziektherapie biedt lichamelijke ervaringen die het mogelijk maken de zelfwaarneming, zelfexpressie, het zelfbewustzijn en lichaamsbesef te ontwikkelen of vast te houden. Muziek heeft als basale stimulatie effect op perceptie en waarneming. Muziektherapie kan in deze vorm worden ingezet in het kader van identiteitsontwikkeling, eetproblemen en bij cognitieve beperkingen of achteruitgang.

Bron: Beroepsprofiel van de muziektherapeut. © NVvMT 15 mei 2009