pianovingers.png

Welkom ...

... op de website van de Nederlandse Vereniging voor Muziektherapie. De NVvMT is de beroepsvereniging van muziektherapeuten in Nederland. Op dit moment telt de vereniging ruim 525 leden, waarvan meer dan 280 zijn op genomen in het Register Vaktherapeutische Beroepen. Muziektherapie is één van de zeven vormen van vaktherapie. De NVvMT is als beroepsvereniging aangesloten bij de Federatie voor Vaktherapeutische Beroepen (FVB), EMTC en het WFMT.
Deze website is voor muziektherapeuten, studenten muziektherapie, verwijzers en iedereen die belangstelling heeft voor muziektherapie.

Voor meer informatie over aanmelden en opzeggen lidmaatschap van de NVvMT, klik hier.

Nieuw gedrag oefenen

Muziek heeft invloed op ons gedrag. Een muziektherapeut observeert hoe een cliënt in muzikale situaties reageert en zelf handelt. Gedrag is direct waarneembaar tijdens muzikale situaties in het musiceren, het luisteren en in de bewegende houding van de cliënt. Binnen muziektherapie kan de cliënt oefenen of experimenteren met nieuw gedrag. Dit is met name van belang wanneer de cliënt vastloopt in oude patronen in zijn leven en hij zoekt naar nieuwe mogelijkheden. De muziektherapeut biedt in dit kader hiervoor ruimte en veiligheid.

 

Corrigerende ervaringen

Muziektherapie gaat ervan uit dat reactiepatronen van een cliënt op muzikale situaties overeenkomsten vertonen met reactiepatronen op buitenmuzikale situaties. Tijdens muziek luisteren en musiceren, kan de muziektherapeut zowel frustrerende of confronterende als ontspannende en uitdagende situaties arrangeren. De cliënt kan hierbij zijn kracht of beperkingen ervaren om zich aan te passen aan veranderende situaties. Daarbij intervenieert de muziektherapeut actief in dit gebied. Hij biedt nieuwe, positieve of corrigerende ervaringen die een alternatief zijn voor een bestaande onbevredigende situatie teneinde bij te dragen aan het zelfvertrouwen van de cliënt.

Gedragsstoornissen

De muziektherapeut kan gericht situaties creëren waarin het probleemgedrag van de cliënt nog wel optreedt, maar op een muzikale manier functioneel is. Hierbij moet gedacht worden aan ernstige stoornissen, waarbij bijvoorbeeld agitatie en agressie worden herleid tot een muzikale actie. Het gedrag van de cliënt blijft hetzelfde als voorheen, maar krijgt binnen de muziek een andere betekenis, waardoor de lading vermindert en de agressie gekanaliseerd wordt. Dit kan bijdragen aan een stabieler toestandsbeeld. Ook rigide of dwangmatig gedrag kunnen als muzikale “herhaling” in deze vorm een andere betekenis krijgen.

Bron: Beroepsprofiel van de muziektherapeut. © NVvMT 15 mei 2009