gitaar.png

Welkom ...

... op de website van de Nederlandse Vereniging voor Muziektherapie. De NVvMT is de beroepsvereniging van muziektherapeuten in Nederland. Op dit moment telt de vereniging ruim 525 leden, waarvan meer dan 280 zijn op genomen in het Register Vaktherapeutische Beroepen. Muziektherapie is één van de zeven vormen van vaktherapie. De NVvMT is als beroepsvereniging aangesloten bij de Federatie voor Vaktherapeutische Beroepen (FVB), EMTC en het WFMT.
Deze website is voor muziektherapeuten, studenten muziektherapie, verwijzers en iedereen die belangstelling heeft voor muziektherapie.

Voor meer informatie over aanmelden en opzeggen lidmaatschap van de NVvMT, klik hier.

Omgaan met emoties

Muziek beïnvloedt emoties. Een muziektherapeut onderzoekt de manier waarop een cliënt emoties ondergaat en gebruikt daarvoor muzikale middelen. In muziektherapie kan de cliënt via muzikale ervaringen leren emoties te verdragen, tot uitdrukking te brengen maar ook emoties te reguleren of af te leiden. De muziektherapeut maakt gebruik van de verbanden die hij waarneemt tussen de problematiek van de cliënt en de muzikale elementen. In muziektherapie kan de cliënt naast het leren omgaan met emoties en ook inzicht krijgen in de werking van zijn emoties.

Verbeteren van stemming

Muziek kan de stemming van mensen direct beïnvloeden, veranderen of versterken. Een muziektherapeut maakt gebruik van dit gegeven om een directe positieve ervaring te bewerkstelligen, of de cliënt te leren onderscheid aan te brengen tussen negatieve en positieve gedachten en gevoelens. Dit kan de cliënt motiveren en uitdagen om een drempel over te gaan en nieuwe ervaringen op te doen, bijvoorbeeld wanneer angst een grote rol speelt. Het verbeteren van de stemming kan ook een centrale doelstelling zijn van de therapie.

Emoties reguleren

Muziek kan een thermometer zijn voor cliënten die nogal heftig van stemming wisselen of hun emoties moeilijk onder controle kunnen krijgen. De muziektherapeut kan helpen door muzikale ervaringen in een mate van evenwicht aan te bieden waardoor de cliënt meer grip krijgt op zichzelf.

Traumaverwerking

Muziektherapie kan bijdragen aan de verwerking van trauma’s, met name vanuit de symbolische werking en associatiefunctie die muziek heeft. De muziektherapeut zorgt voor een gedoseerde manier waarop gevoelens rond trauma’s aan de orde komen en dat de directe emotionele impact van geluid voor de cliënt goed hanteerbaar is.

Acceptatie

Muziek kan helpen moeilijke en onveranderbare levensfeiten een plek te geven. Voor muziektherapie is het kunnen omgaan met de emotionele gevolgen van een stoornis of handicap een belangrijke invalshoek.

Zingeving

Bij veel cliënten speelt een (hulp)vraag naar zingeving en muziek kan hierbij een grote rol hebben. Het samenspel van klank en betekenisvolle teksten geeft veel cliënten troost en hoop. De muziektherapeut kan hierin een bijdrage leveren bij de verschillende levensfasen waarin dit een rol speelt en in het bijzonder in de begeleiding bij de laatste levensfase.

Bron: Beroepsprofiel van de muziektherapeut. © NVvMT 15 mei 2009