gong.png

Welkom ...

... op de website van de Nederlandse Vereniging voor Muziektherapie. De NVvMT is de beroepsvereniging van muziektherapeuten in Nederland. Op dit moment telt de vereniging ruim 525 leden, waarvan meer dan 280 zijn op genomen in het Register Vaktherapeutische Beroepen. Muziektherapie is één van de zeven vormen van vaktherapie. De NVvMT is als beroepsvereniging aangesloten bij de Federatie voor Vaktherapeutische Beroepen (FVB), EMTC en het WFMT.
Deze website is voor muziektherapeuten, studenten muziektherapie, verwijzers en iedereen die belangstelling heeft voor muziektherapie.

Voor meer informatie over aanmelden en opzeggen lidmaatschap van de NVvMT, klik hier.

cover musicofiliaOliver Sacks (editie november 2010) - Musicofilia.

Muziek is niet alleen iets van het hart maar ook iets van het brein. Aan de hand van bijzondere ziektegeschiedenissen laat Oliver Sacks in MUSICOFILIA zien welke invloed muziek op het brein heeft. De verhalen zijn ontroerend, fascinerend en bovendien zeer verhelderend.

Verhalen over muziek en het brein. Meulenhoff. ISBN 9789029085038.