gitaar.png

ArtEZ academy of music
ArtEZ Lectoraat Music-based therapies and interventions organiseert op dinsdag 12 februari 2019 een seminar, waarin leren van fouten binnen muziektherapie het centrale thema zal zijn. Op deze bijzondere dag zullen vier internationale muziektherapeuten een lezing geven over hun visie op de verschillende ‘fouten’ die een muziektherapeut kan maken en hoe de muziektherapie gemeenschap daarvan kan leren. De vier keynote-speakers zijn internationaal gerenommeerde muziektherapeuten (Dr. Avi Gilboa, Dr. Brian Harris, Daniel Thomas, Dr. Laurien Hakvoort), die reeds langere tijd gezamenlijk bezig zijn een boek over dit onderwerp op te stellen. 

De middag zal bestaan uit seminars. Binnen een veilig klimaat zullen de lezinggevers deelnemers uitnodigen, indien zij dat willen, hun ervaringen en cases met elkaar te delen rond ‘fouten’ binnen de muziektherapie praktijk. Welke ‘fouten’ maken we op muzikaal niveau en welke consequenties heeft dat? Hoe gaan we daarmee om? Welke ‘fouten’ ontstaan vanuit de muziektherapeutische benadering of interventie? Welke ‘fouten’ zijn essentieel, maar wordt nog te weinig aandacht aan besteed? Welke ‘fouten’ maken we binnen onderzoek, binnen de organisatie waar we werken of bij het opzetten van een eigen praktijk? Hoe kunnen we die ervaringen delen, zodat anderen die fouten niet opnieuw hoeven te maken? Dit zullen enkele van de vragen zijn die tijdens het middaggedeelte centraal staan. 
Deelnemers die geïnteresseerd zijn kunnen na afloop eventueel opteren om een casus te schrijven en in te dienen voor het bijbehorende cases-boek dat eind 2021 gepubliceerd zal gaan worden.

Meer informatie en aanmelden. 

Datum en tijd: dinsdag 12 februari 2019, 9.00 - 18:00 uur
Locatie: ArtEZ Academy of Music Enschede, Van Essengaarde 10 - 7511 PN Enschede.
Kosten deelname: 100 EUR (75 EUR voor leden NVvMT)
Accreditatie SRVB aangevraagd voor 6 studiepunten.