gitaar.png

Datum & tijd: zaterdag 6 oktober 2018, 10:30 - 17:00 uur
Locatie: GGz Centraal, Gebouw Heidezicht, Utrechtseweg 266, 3818 EW Amersfoort
Aanmelden: voor 5 oktober bij Cunera van Heerden, penningmeester @ nvvmt.nl 
Accreditatie SRVB: 6 studiepunten.

Wij organiseren de extra ledenvergadering, die om 11:00 uur begint, om twee redenen. Ten eerste de afnemende bestuurskracht: we hebben al een jaar lang een vacature bestuurslid Belangenbehartiging, secretaris Tijs de Boer treedt wegens drukke werkzaamheden eind september af, en voorzitter Albert Berman en penningmeester Cunera van Heerden zijn met hun laatste termijn bezig en willen tijdig het stokje overdragen. Naast dit agendapunt willen we ook de ontwikkelingen bespreken rond de aanvraag voor de Wet BIG art. 34, voor de bescherming van onze titels vaktherapeut en muziektherapeut. 

Rond 13:00 uur, na de lunch, beginnen we met de 2e Schrijfmiddag 'Interventies'. Laurien Hakvoort geeft een korte introductie over het nut en de noodzaak van het uitwerken van enkelvoudige interventies. Meer informatie vind je in de uitnodiging die op 18 september aan de leden is verzonden.