16 oktober 2020 - 19 oktober 2020

Conferentie Mens en Muziek - verzet naar 2021

Helaas is besloten om de Mens & Muziekconferentie van dit najaar een jaar vooruit te schuiven naar oktober 2021 (21-23). Dit was voor ons geen gemakkelijke beslissing, zeker gezien de hoeveelheid tijd en toewijding die al door ons en de werkgroepleiders in het voorbereiden is gestopt. De onzekerheden over de (sociale) regelgeving, die deze tijd met zich meebrengt, maken het voor ons echter moeilijk om door te gaan met de voorbereidingen.
Wat de doorslag gaf, is dat wij graag een conferentie aan willen bieden met een warme bedding, sfeer en verbinding. Wij willen ons inzetten voor een conferentie die deelnemers de inspiratie geeft om met de opgedane kennis en ervaringen zelf aan de slag te gaan. Het kunnen bieden van deze warme sfeer en verbinding, terwijl we de anderhalve meter in acht (moeten) nemen, vraagt meer voorbereidingstijd dan we nu hebben. Daarnaast is het nog onzeker of wij wel op Scorlewald terecht kunnen in oktober 2020.
Hopelijk ziet het er in 2021 rooskleuriger uit en kunnen we een conferentie bieden zoals jullie van ons gewend zijn, vanuit een warme sfeer en verbinding.

Hartelijke groet,
De initiatiefgroep Mens & Muziek
Anna, Eric, Erline, Esther, Lea, Marie en Marcel.

Website

https://www.mensenmuziek.nl