slagsticks.png

Het lidmaatschap van de beroepsvereniging NVvMT biedt u vele voordelen:

 • U ontvangt vier keer per jaar het Tijdschrift voor Vaktherapie;
 • U ontvangt informatie van NVvMT over bijvoorbeeld studiedagen en actuele ontwikkelingen via de nieuwsbrief;
 • U kunt gratis een oproep plaatsen in de nieuwsbrief (bijv. vraag en aanbod stageplek, intervisiegroep etc.)
 • U kunt via de NVvMT een onderzoek enquête onder de leden verspreiden;
 • U krijgt toegang tot het ledendeel van deze website;
 • U krijgt korting op studiedagen en nascholingsactiviteiten van de NVvMT en van de FVB;
 • U krijgt veelal korting op publicaties van de NVvMT en van de FVB, zoals foldermateriaal, beroepsprofielen, etc.;
 • U heeft op de jaarlijkse ledenvergadering stem in het vormgeven van het beleid van uw beroepsvereniging;
 • U kunt deelnemen aan werk(veld)groepen, commissies en netwerken;
 • U kunt gebruik maken van de dienstverlening van het federatiebureau van de FVB: telefonisch, via email of via de website van de FVB.
 • U krijgt toegang tot het inloggedeelte van de website van de FVB, waar u o.a. actuele informatie vindt vanuit de (commissies van de) FVB, andere leden kunt zoeken en zelf gevonden kunt worden, en waar u documenten kunt downloaden.
 • U komt in aanmerking voor individuele rechtspositionele belangenbehartiging en kunt ondersteuning krijgen bij een FWG-indelingsprocedure;
 • U kunt gebruik maken van juridisch advies en ondersteuning in geval van conflicten werkgever-werknemer.
 • U kunt gebruik maken van juridische advies in geval van conflicten therapeut-cliënt.
 • U valt onder de beroepscode en het tuchtrecht van de vereniging. Hiervan gaat een signaal uit naar de maatschappij: u bent professional en houdt zich aan de kwaliteitsregels van uw beroepsorganisatie;
 • Bovendien ondersteunt u met uw lidmaatschap de kennisinnovatie en belangenbehartiging van alle muziektherapeuten en andere vaktherapeuten in Nederland.
 • Lidmaatschap van de NVvMT is voor muziektherapeuten voorwaarde voor het starten met de inschrijfprocedure in het register SRVB (Stichting Register Vaktherapeutische Beroepen), waarmee de kwaliteit van uw beroepsuitoefening periodiek getoetst wordt.

N.B. Uw lidmaatschap betekent niet automatisch dat u ook geregistreerd bent als therapeut. U dient daarvoor een apart traject te volgen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de Stichting Register Vaktherapeutische Beroepen (SRVB).